Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu

2024

Uzávěrka: 10. 9. 2024

I. Přihlašovatel:

(ulice, město, PSČ)

(jméno, funkce)

II. Přihlašovaný projekt

(např. 3. Q 2023)

(oddělte čárkou)

(stručné vysvětlení, jak projekt probíhal, max. 300 znaků)

(stručné vysvětlení, jak projekt probíhal, max. 600 znaků)

(kdo a jak v projektu působil – operátoři call centra, klienti, dodavatelé technologie, školicí firmy apod., max. 600 znaků)

(finanční či jiné výsledky dané aktivity, max. 600 znaků)

III. Přílohy přihlášky (nepovinné)

(pokud projekt má vlastní URL)

(pokud k přihlášce projektu chcete přiložit prezentaci, video či audio, vložte jeden odkaz ke stažení, kde je možné vše ve formátu .zip či .rar stáhnout)

IV. Odeslání přihlášky